ISSS Resilience Centre


Integration Program

Integreringsprogram

Local Community Radio

Närradiostation

School Safety

Trygghet och Säkerhet i Skolan

Risk Analysis & Assessment

Riskanalys och hantering

Image description

Program 2019 to 2025

'ROR Program'

Reskilling & Re-integration

in to the Work Place

Beredskap för Arbetsliv