ISSS Resilience Centre


Vad säger media om ’Alphagrannar i Heby Kommun’ pilotprojekte?

Förnybar Energi - Energieffektivitet

Under projektets livscykel, har vi samlat data för att övervaka eventuella förändringar i energi consupttion och beteende vid "Alphagrannar" (Maria och Rikard Lundin).

Klicka på länkarna nedan för att se tidigare och nuvarande uppgifter om energiförbrukningen.


Februari 2015

Mars 2015

April 2015

Image description
Image description
Image description

Läs mer om förnybar energi

Heby Mässan 2014 - Vindkraftverk

Läs mer om små vindkraftverk