ISSS Resilience Centre


Image description

'Alphagrannar i Heby Kommun'

Projektets Fotogalleri

Förnybar Energi - Energieffektivitet

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description

Projektobjekt

Hus Rikard & Maria

'Alphagrannar i Heby Kommun'

Projektobjekt

Hus Rikard & Maria

Borrning hål för vindkraftverkets mast. 11/14

Montering av vindkraftverksmasten

11/14


Image description

'Förnybarenergirum'

Eluttag installation

141203

Image description

'Förnybarenergirum'

Eluttag installation

141203

Image description

Systemmontering: Batteriregulator, rectifier, DC / AC Inverter, batterigrupp och 'Run / Stop'

141222

Image description

Fästning av kablar för vindkraftverk 

150110

Image description
Image description
Image description
Image description

Byggning av ram för solpaneler

150111

Färdig ram för solpaneler 1

50112

750W vindturbin på plats

150119

4 x 250W (1000 watt )

solpaneler på plats

150120

Vill du bli en "Alphagranner"?


Klicka på länken ovan och sex enkla frågor

eller

Kontakta oss idag


info@isss.se

Image description

Elisabet Andersson & Peter Lund på Heby Mässan 08/14

Heby Kommun arbetar för att uppfylla målen i Heby 2030 energiplan.


Heby Kommun köpte en  LE-600 vindkraftverk för att skapa kunskap i samhället samt visa potential för att producera sin egen el både hemma och sin verksamhet.

 

ISSS levererar konsulttjänster till Heby kommun (tillsammas med Camilla Winqvist - Heby Kommun - Miljöstrateg) inom framtidens energisektor och bidrar till att skapa medvetenhet i samhället och i näringslivet inom kommunen.

Peter Lund, chef för den lokala myndigheten i Heby Kommun (bild till höger) med Elisabet Andersson, informationschef, (bilden till vänster) står bredvid LE-600 vindturbinet som visades på Heby Mässan den  30-31 Augusti år 2014.