ISSS Resilience Centre


Välkommen till pilotprojektet ’Alphagrannar i Heby Kommun’!

Förnybar Energi - Energieffektivitet

Vision:

En förberedd samhälle för livet i 21: a århundradet Heby kommun

Mål

Att utbilda samhället om behovet av förnybar energi och energieffektivitet i 21-talet.

För att skapa intresse för att genomföra förnybara energilösningar hemma

För att stimulera förändring av beteende om energi och energieffektivitetVi välkomnar dig, din familj, vänner och arbetskamrater! Engagera sig i projektet!


                                          ELLER


För att slutföra ditt mottagande av Inbjudan "Alphagrannar" svara på frågorna och bekräfta din kontaktinformation genom att klicka på länken 'Nästa':

Evenemang & Media

Alphagrannar Projektutställning


Fest i Heby -  2015


Studiebesök Sommar - 2015


Studiebesök Höst – 2015


Vad skrivs i media?


Inbjudan Energikväll


Foto Media

Projektet fotogalleri

Vindturbin Video

Vill du veta mer om projektet?

Vintertid 2015 hus Maria och Rikard Lundin

Energi förbrukningen

Image description

Energi förbrukningen före och under projektets livscykel

Vindkraftverk & Solpaneler

Förnybar Energi Undersökning On-Line

Köpa vindkraftverk, solpaneler och utrustning i vår On-Line butik

Projektet startade i oktober 2014, då lokala invånare, Rikard och Maria Lundin, gick med på att vara en del av projektet och har ett vindkraftverk, solpaneler och energilagring (via batterier) installerat hemma i Östervåla, Heby kommun.

 

Syftet är att studera beteendeförändring i familjen och spridning av medvetenhet, intresse och förändring bland vänner, familj och arbetskamrater under projekttiden. Projektet kommer att studera hur stor effekt personliga kontakter, relationer, nätverk och grannar har vid val om livsstilsförändringar. Projektet syftar till att nå kommuninvånare och företag för att uppmärksamma framtidens energi, behovet av förnybar energi och de absoluta fördelar i att anta en mer energieffektiv livsstil.


Läs mer om förnybar energi

Heby Mässan 2014 - Vindkraftverk

Läs mer om små vindkraftverk