ISSS Resilience Centre


Välkommen till pilotprojektet ’Alphagrannar i Heby Kommun’!

Förnybar Energi - Energieffektivitet


Hur kan du ha nytta av förnybar energi och energieffektivitet i ditt företag, verksamhet eller vardag? Kom och se själv!

Förnybar energi och energieffektivitet är en möjlighet för dig som företagare att utveckla din verksamhet, växa med samhällets behov och bidra med förändringar mot framtidens energi.

'Alphagrannar i Heby Kommun' är det första projektet i sitt slag för att studera möjligheterna att skapa beteendeförändringar i samhällen om förnybar energi och energieffektivitet.

Projektet startade i oktober 2014, då lokala invånare, Rikard och Maria Lundin, gick med på att vara en del av projektet och har ett vindkraftverk, solpaneler och energilagring (via batterier) installerat hemma i Östervåla, Heby kommun.

Studiebesök

 2015-06-29

kl 09:00 till 11:00

 

Östervåla


Registrering

Har du en fråga?
Kontakta oss nu!


energi@isss.se


Syftet är att studera beteendeförändring i familjen och spridning av medvetenhet, intresse och förändring bland vänner, familj och arbetskamrater under projekttiden. Projektet kommer att studera hur stor effekt personliga kontakter, relationer, nätverk och grannar har vid val om livsstilsförändringar. Projektet syftar till att nå kommuninvånare och företag för att uppmärksamma framtidens energi, behovet av förnybar energi och de absoluta fördelar i att anta en mer energieffektiv livsstil.

Detta studiebesök ger en möjlighet att se installationssystemet, hur projektets resultat mäts och effekter på familjens tankar om energi.

Registrera dig nu och se hur förnybar energiproduktion kan förändraditt liv!

Image description


Alphagrannar projekt

Addres:
Kilgrändsvägen 38
74046 ÖSTERVÅLA
Image description
'Alphagrannar' Utställning


Plats:

Östervåla Bibliotek

 

Datum:

08/06 till 19/06

Öppettider

Vad skrivs i media?

Image description

Harbo skola studiebesök

(Årskurs 5-6) 25 maj 2015

Vindturbin Video

Projektet fotogalleri

Förnybar energi

Vindkraftverk & Solpaneler

Förnybar Energi Undersökning On-Line

Projekt Data - Energieffektivitet

Är du intresserad av att engagera sig i Alphagrannar projektet?

OBS! Studiebesök 2015-06-29 Kontakta oss nu och registrera

energi@isss.se

Läs mer om förnybar energi

Heby Mässan 2014 - Vindkraftverk

Läs mer om små vindkraftverk