ISSS Resilience Centre


Välkommen till ’Alphagrannar i Heby Kommun’ Studiebesök

Förnybar Energi - Energieffektivitet

Image description

Hur kan du ha nytta av förnybar energi och energieffektivitet i ditt företag, verksamhet eller vardag? Kom och se själv!

Projektet startade i oktober 2014, då lokala invånare, Rikard och Maria Lundin, gick med på att vara en del av projektet och har ett vindkraftverk, solpaneler och energilagring (via batterier) installerat hemma i Östervåla, Heby kommun.


Syftet är att studera beteendeförändring i familjen och spridning av medvetenhet, intresse och förändring bland vänner, familj och arbetskamrater under projekttiden. Projektet kommer att studera hur stor effekt personliga kontakter, relationer, nätverk och grannar har vid val om livsstilsförändringar. Projektet syftar till att nå kommuninvånare och företag för att uppmärksamma framtidens energi, behovet av förnybar energi och de absoluta fördelar i att anta en mer energieffektiv livsstil.

Detta studiebesök ger en möjlighet att se installationssystemet, hur projektets resultat mäts och effekter på familjens tankar om energi.

Registrera dig nu och se hur förnybar energiproduktion kan förändraditt liv!

 

Harbo skola årskurs 5:an och 6:an studiebesök 25 mai 2015

'Alphagrannar i Heby Kommun' är det första projektet i sitt slag för att studera möjligheterna att skapa beteendeförändringar i samhällen om förnybar energi och energieffektivitet.

Studiebesök - 31 augusti 2015 09:00 - 11:00

Studiebesök - 14 septembre 2015 09:00 - 11:00

Läs mer om förnybar energi

Heby Mässan 2014 - Vindkraftverk

Läs mer om små vindkraftverk