ISSS Resilience Centre


’Alphagrannar i Heby Kommun’ Projektutställningar

Förnybar Energi - Energieffektivitet


Image description

Engagera sig i projektet!


Välkommen till projektutställningar i Östervåla, Heby, Morongåvaand Vittinge bibliotek! Kom och se projektets historia, förnybar energi systemdesign och möts "Alphagrannar" (Maria Lundin) och projekt nmanager Philip Wayer. Se nedan för mer information.

Östervåla bibliotek

 

8 juni 2015 - 22 juni 2015

 

Heby bibliotek

 

12 oktober 2015 - 23 oktober 2015

 

Morongåva bibliotek

 

10 september 2015 - 14 oktober 2015

 

Tärnsjö bibliotek

 

T7 september 2015 - 21 september 2015

Image description


I slutet av september utställningen kommer att flyttas till Heby kontoret och det blir ett seminarium efter den sista projektrapporten har utfärdats.

Läs mer om förnybar energi

Heby Mässan 2014 - Vindkraftverk

Läs mer om små vindkraftverk