ISSS Resilience Centre


BEREDSKAP: FÖRETAGS - och VERKSAMHETSKONTINUITET


Image description
Bildbeskrivning

ISSS - "Business Continuity is Your Future"


Företagen kan göra mycket för att förbereda sig på konsekvenserna av de många potentiella faror de möter i dagens värld med naturkatastrofer som översvämningar, snöstormar och allvarliga sjukdomar, t.ex. H1N1 influensavirus pandemi. Mänskligt orsakade risker innefattar olyckor, våldsdåd och terroristhandlingar. Teknikrelaterade risker innefattar brister eller fel i system, utrustning eller programvara.

ISSS bistår företag att utveckla beredskapsprogram genom ökad medvetenhet och kunskap, genomför riskanalyser och riskbedömningar för att hjälpa ditt företag/ din organisation att skapa och förvalta krishanteringsplan som tar upp och minskar effekterna av eventuella risker. ISSS tillhandahåller verktyg ditt företag/din organisation behöver för att säkerställa kontinuitet i verksamheten under kristider och för att göra det möjligt för dig att uppfylla ditt ansvar i _" Duty of Care" för dina anställda/medlemmar.


Klicka här för mer information