Institute of Swedish Safety & Security


Risk Management & Crisis Preparedness
Sektorer

Områden

Statliga myndigheter
Lokala myndigheter
Kommuner

Energi Säkerhet

Bränsle Säkerhet

Economisk Säkerhet

Nyheter

Företag,
Affärsverksamhet & Organisationer

Image description

"Minska riskerna för individen genom forskning, medvetenhet och beredskap.

Arbeta för ett motståndskraftigt samhälle genom hållbar utveckling”

Samhällsindivider
Nätverk och Grupper

Komms  i Kristiden

Säkerhet i

Samhället

   Trygghey i Skolan

Beredskap