ISSS Resilience Centre


KOMMUNIKATION VID KRIS

Image description

"Future disasters, availability of power, the scenario and prevailing conditions - all will be factors in the selection of communications equipment to enable first responders and communities alike to communicate during crisis"

Image description
Image description

 

I händelser av strömavbrott, nedsmältning av kärnbränsle, extrema solstormar och CME: s, eller terrordåd – kan kommunikationssystem och back-upsystem potentiellt stå inför stora utmaningar för att upprätthålla integriteten i kommunikationen för räddningstjänsten. Dessa utmaningar kan uppstå som konsekvens med omedelbar verkan men har potentialen att vara under en längre tid (timmar, veckor). I händelse av ett potentiellt utbredd och långvarigt strömavbrott, kan kommunikationen bli förhindrad för sändningar, PMR, PAMR, trunk/digital, satellit och cellulära tal- och dataöverföringar.

 

Målet med projektet är att undersöka kommunikationsmöjligheter i händelser av de betydande potentiella krisscenarier, och somk ger ger möjligheter till en adekvat plattform för kommunikation under och efter kris- och katastrofhändelser.

 

ISSS har under 2012-2013 studerat några exempel på andra EU-länders primära kommunikationsplattformar och de som har sekundära och redundanssystem. Studien påvisar ett " individuellt förhållningssätt " till redundans, med beslut om tillämpliga sekundära system och hårdvaror som ligger i hög grad på den lokala nivån.

 

De möjliga/potentiella val av system och utrustning är omfattande. Spridning, frekvens, drifttid på batterier eller externa laddningskällor (för bärbara enheter), överväganden för val av antenner måste fastlås och bestämmas och ett slutgiltigt beslut fattas. Kompatibilitet och säkerhet för överföringar, oavsett tal eller SDS/data, är viktiga faktorer att beslutas över.

 

Flera ISSS projektgruppsmedlemmar, som har radiodesign erfarenhet av HF till mikrovågsändningsfrekvens har åtagit sig en dialog med ledande specialister för att utforska både "klassiska" och innovativa kommunikationslösningar för de myndigheter som erkänner möjliga risker för trunkade och TDMA/W - CDMA-system i potentiella framtidsscenarier.  ISSS fortsätter sitt arbete inom denna sektor (2014 - 2020) då kommuner, lokala myndigheter och Räddningstjänsten alla möter potentiellt stora risker eftersom de är starkt beroende av trunkad / TDMA och CDMA (cellbaserade) mobila kommunikationssätt.   Att läsa mer klicka på bilden nedanLäs Mer: Klicka Bild för

'Kommunikation i Kristiden


Image description
... or 'Back to Basics'?