ISSS Resilience Centre


KOMMUNIKATION VID KRIS

Image description

"Möjliga framtida katastrofer, tillgång till ström, olika scenarier och möjliga rådande förhållanden kommer att vara faktorer i valet av kommunikationsutrustning för att möjliggöra kommunikation för servicetjänster och alla andra enheter och organisationer i samhällen under kristider".

Image description

 

I händelser av strömavbrott, nedsmältning av kärnbränsle, extrema solstormar och CME: s, eller terrordåd – kan kommunikationssystem och back-upsystem potentiellt stå inför stora utmaningar för att upprätthålla integriteten i kommunikationen för räddningstjänsten. Dessa utmaningar kan uppstå som konsekvens med omedelbar verkan men har potentialen att vara under en längre tid (timmar, veckor). I händelse av ett potentiellt utbredd och långvarigt strömavbrott, kan kommunikationen bli förhindrad för sändningar, PMR, PAMR, trunk/digital, satellit och cellulära tal- och dataöverföringar.

 

En lösning för larmkommunikation bör:

 

  -          Vara systemmässigt enkel att använda samt användarvänlig så att människor lätt kommer ihåg hur man använder den under/vid en nödsituation
- Fungerar under ett längre strömavbrott (en som är längre än några timmar, varefter cellbaserad mobiltelefoni, trunk och TDMA-system kanske inte fungerar)
- Vara användbar i alla typer av terräng, geografi, väder, inomhus och utomhus, eftersom du inte kan förutsäga var du befinner dig eller vart måste gå i en nödsituation
- Ha robust, bärbar och variabel frekvens, sändningsläge och effektfunktionalitet
- Fungerar som en oberoende lösning som kan ansluta med alla andra lokala och regionala tjänster behövda
- Ej Internet-baserad, som kan vara otillgänglig under en kris

 

ISSS LÖSNING 


Det finns inte en enhetlig kommunikationslösning för krishanteringsteam och tjänster. ISSS, utnyttjar sin över 30 års erfarenhet av radio- och antenndesign i militära, kommersiella och civila marknader för att skapa en optimerad sekundär kommunikationslösning för kommuner.

 

 

SEX-PUNKT PROCESSEN

- Fastställaning av kommunens kapacitet, frekvenser, lägen, täckning (intervall) och kommunikationspartner

- Fastställning av radio- och antennhårdvara, utbildning, drifts- och underhålls alternativ och krav

- Tillhandahållning av "on-air" tester av lösningens förmåga

- Integrering av elektroniskt robusta radiosändare och -mottagare i mekaniskt robusta lösningar

- Leverering av en robust enhetlig och motståndskraftig lösning med inbyggd redundans (resilient system som eliminerar MPU och klockteknik) med fullständig utbildning, dokumentation, garanti och underhållsalternativ.

- Forma kommunikationspartnerskap för att skapa ytterligare resurs och kapacitet på efterfrågan

 

Image description

Är du redo för att kommunicera?

ISSS KAPACITET

Inom kärngruppen, ISSS har över 30 års erfarenhet av:

- HF, VHF, UHF, Microwave band radio design  
- SSB, DSB, AM, FM, TDMA, CDMA, GSM-data överföringar
- Sektorer inom militär-, kommersiell- och amatörradio
- Operativa tekniker och procedurer
- HF till Microwave antenna design
- Systemdesign & -verifiering
- RF & CE typgodkännande
- Frequency Hopping & Encryption design
- Operativ Träning & Utbildning

 

Image description
Image description
Image description


STEG 1 = Förstå behovet av en resilient och motståndskraftig backup-kommunikationssystem

STEG 2 = Kontakta ISSS för att hjälpa dig att uppfylla dina/era behov


"Det viktigaste i nöd- och krissituationer är att kommunikationssystemen fungerar. Om de inte fungerar, fungerar inget annat heller".

 

Image description

Utbilning i Kommunikation

Image description