ISSS Resilience Centre


KRISBEREDSKAP: STATLIGA ORGAN & MYNDIGHETER

Image description
Bildbeskrivning


Den ständiga förändringen i globala händelser utgör en allt större utmaning för myndigheter och organ som ansvarar för att hantera kriser lokalt, regionalt och nationellt. Eftersom dynamiken förändras över hela världen ökar också behovet av att uppdatera riskdämpande åtgärder för att säkerställa integriteten av krisplaner. Det finns ett ökat behov av innovativt tänkande, som bygger på erfarenhet och kunskap om krisscenarier för att kunna skapa stark och hållbar krisberedskapsplanering. ISSS erbjuder stöd till statliga, lokala och regionala myndigheter för att bistå i utvecklingen av beredskapsplanering och - lösningar för att möta mandat, direktiv och mål.


ISSS styrelseledamöter har arbetat inom säkerhet och trygghet, kommunikationer, energi, biobränsle, livsmedels- och vattensäkerhet samt lokala ekonomiska sektorer för att minska risker i en strävan mot större motståndskraft och hållbarhet. Kontakta oss för mer information.

ISSS - "Preparedness through Innovation"