ISSS Resilience Centre


ARC Project - Active Refugees in the Community

ARC is based on the essence of understanding cultural background and both current & past challenges of immigrants.

 

The ARC project will create innovative learning platforms that engage immigrants with locals in design, building, farming,
cultural and social activities, and thus enhance immersive cultural and language learning and job creation.

 

The projecct has capacity for approximately 100 migrants and refugees from Sweden and Finland during the project life-cycle 2017 - 2019 and the project experiences will be shared through soial media, the ISSS PRN Local Community Radio Station and traditional media channels.

 

Local residents will be also be invited to participate in the project and given the opportunity to be involved in the production and presentation of the radio program.

ARC Project

2017 - 2019


Read more: Click on the image above

'RIM Program' (Refugees & Immigrant Mobilization) 2016

The ISSS ’RIM Program’ (Refugees and Immigrant Mobilization) initiative was implemented in November 2015, with the first immigrant participants joining the program in February 2016. The participants began learning basic woodwork skills and were able to gain many skills relating to building TinyHouses…. Read more. Click the image.

Image description

Graham Cull

Fellow of the Institute

Click image above to read more

"Today’s shocking events at Trollhättan school, in Sweden, should provoke public concern and what is sad is that once again we have done nothing until something awful has happened.

 

At ISSS we have, over the last three years, repeatedly attempted to draw attention to the lack of care shown to Swedish children whilst at school. We have offered a threat assessment package that would enable schools to fulfil their obligation for the safety of children in their care. Indeed, we have offered to assist in the implementation of policies and practices that would ensure that parents could leave their children in the care of a school with confidence. One of the biggest risks that we identified was that in most schools there is open and unrestricted access to the premises. In the world in which we live in, sadly, this cannot be right and is tantamount to neglect.

 

Disappointingly, our offers have been disregarded. Senior school managers have decided that the measures that we identified are unnecessary and some others have decided that even the process of an evaluation of children’s’ safety whilst at school was not needed."


TINYHOUSE

'ISSS ska bygga mobila bostäder'


Små hus på hjul kan vara ett svar på bostadskrisen och gör det lättare för den som vill prova en hållbar livsstil. Det är affärsidén bakom Tinyhus som börjar att bygga första huset i september.


Image description

N y h e t e r

'Solen fixar katastrofen'

Image description

'Alphagrannar i Heby Kommun' pilotprojektet är på väg! Läs intervjun med Alphagrannar Maria och Rikard Lundin. Förberedelser inför framtiden. Artikel från "Västra Uppland" skriven av Johan Eriksson

Vad skrivs i media?

Image descriptionImage description

HEBY 2030

Energiplan och StrategiElisabet Andersson

&

Peter Lund

(Heby Kommun Chef)


Heby Mässan

30-31 augusti 2014

Heby Kommun arbetar för att uppfylla målen i Heby 2030 energiplan.


Heby Kommun köpte en  LE-600 vindkraftverk för att skapa kunskap i samhället samt visa potential för att producera sin egen el både hemma och sin verksamhet.


ISSS levererar konsulttjänster till Heby kommun inom framtidens energisektor och bidrar till att skapa medvetenhet i samhället och i näringslivet inom kommunen.

Peter Lund, chef för den lokala myndigheten i Heby Kommun (bild till höger) med Elisabet Andersson, informationschef, (bilden till vänster) står bredvid LE-600 vindturbinet som visades på Heby Mässan den  30-31 Augusti år 2014.

 


KLICKA HÄR för att läs mer om Små Vindkraftverk - Hem och Näringslivet

Säkerhet i skola skolskjutningar

Energi & Bränsle - krisberedskap i det civila samhället

 

Image description

För de senaste 12 månaderna, är "skolskjutningar i de svenska skolorna bedömts bland de sju mest tänkbara och värsta scenarier som kan hända.

 

ISSS har arbetat nära med skolsäkerhet och skoltrygghet i den svenska skolan under 2011 och 2014. Vi fortsätter vårt 2014 - 2020 program genom att införa förebyggande kontrollåtgärder för att stödja skolan med vår Riskhantering & krishanteringsförfaranden som rekommenderas för skolor i hela Sverige genom ett samarbete med InSlide LockDown, USA.

Image description

ISSS har studerat nivån av krisberedskap i det civila samhället och tittat på skillnader i medvetenhet, perspektiv och beredskap i USA och Sverige. År 2014 valde vi en "genomsnittlig" familj i USA och en i Sverige och gett dem både i uppgift att svara på samma frågor beträffande ovan nämnda och noterat några viktiga skillnader i deras svar.

 

Under augusti 2014, fortsätter vi med reportage och uppföljning i fråga om krisberedskap och reaktioner beträffande framtida bränsle- och energitillgänglighet och -krav.

 

Viktiga skillnader återspeglas i de artiklar publicerade och alla är skrivna med familjemedlemmars egna ord.

Pilotprojekt "Alphagranner"

Vill du bli en "Alphagranner"?

 

För mer information

Kontakta oss idag

 

info@isss.se

'Alphagrannar i Heby Kommun' - Projektet Fotogalleri

Biomassa Inventering Studie för kommun

Image description

I augusti 2014 avslutade ISSS en sex månaders studie beträffande biomassainventering i Heby kommun. Studien syftade till att undersöka befintlig tillgänglig biomassa, outnyttjad biomassa samt framtida tillgång på biomassa substrat i kommunen både som kvantitet i massa och ekonomisk värde.

 

Studien skapade också värdefull data och fakta om biomassa tillgänglighet och samt lokalisering av biomassa läckage för nuvarande och potentiella bioenergi- och biobränsleproducenter.

 

Rapporten är särskilt användbar i korrelation med 2030 Energiplan och Strategi, där den ger kunskap och bekräftelse av framtida biomassa produktionskapacitet i kommunen. Den hjälper till att definiera de områden där avfallshantering kan ändras för värdefull biomassa produktion och tillgänglighet.

 

ISSS kommer att presentera rapporten i ett seminarium i oktober 2014.

 

För vidare information vänligen kontakta oss.

info@isss.se

Kommunikation Under Kristider

Alternativ Kommunikation - "När allt havererar"

Tvådagars utbildning

ISSS har glädjen att meddela om sin utbildning i "Kommunikation Under kriser”. Utbildningen levereras i samarbete med Oriel Labs, framstående inom forskning och utveckling. Kursen är riktad till krissamordnare, krischefer, insatspersonal och viktiga tjänsteleverantörer på lokal- och regionalnivå i Sverige. Livsnödvändig information och kunskap om konsekvenserna när digitalt ”trunked” mobilnätverk falererar. Kursen är uppdelad i tre huvudsektioner under två dagars utbildning:

• Radio Transmission Protokoll & Teori
• Alternativ Radiokommunikationshårdvara
• Alternativa operativa och tekniska radiokommunikations processer.

* Kursstart från november 2014. Levereras på svenska och engelska.


För vidare information vänligen kontakta oss: info@isss.se

Kommunikation Under Kristider

Alternativ Kommunikation - "När allt havererar"

Lokal Bränslesäkerhet - Kontinuitet i viktiga tjänster i kommuner

Image description

ISSS fortsätter problemlösningen mot "Lokal bränslesäkerhet" för kommuner och landsting. Vi erkänner det absoluta kravet på bränsletillförseln för att säkerställa leveranser av viktiga och nödvändiga tjänster under kristider.För vidare information vänligen kontakta oss: info@isss.se

Image description
Image description