ISSS Resilience Centre


PROJEKT

Kommunikationer

Säkerhets- och trygghetssamordning

Skolor

Ekonomi

Bränsle

Energi

Verksamhets-kontinuitet

Bildbeskrivning
Image description
Bildbeskrivning

ISSS upprätthåller forskning och datainsamling av aktuella globala händelser och analyserar de möjliga dominoeffekter dessa kan betyda för det lokala samhället i händelse av systemhaveri och driftstopp . "Globalt perspektiv. Lokal påverkan. Ytterligare kommer ISSS att under 2014 ISSS inrikta sig på antal primära/väsentliga projekt.

ISSS tillämpar skräddarsydd R.A.I.D. projektmetodik, Prince 2 PPM, för att organisera, hantera, genomföra och leverera projekt samordnat till kundens redan pågående program eller autonomt till andra program.

 

Projektgruppen leds genom styrelsens ledamöter, med relevant kompetens och bakgrund inom ISSS för säkerställning av att den mest kunniga och effektiva gruppen levererar varje projektresultat.Klicka på Länkar i den vänstra kolumnen på denna sida
för att visa en sammanfattning av varje projektsektor.

'TinyHouse' Projekt & Program


"Addressing complex challenges and issues through Tiny Houses"


Klicka på bilden till vänster för att läsa mer

TinyHouse

RIM Program

Image description
Image description
Image description