ISSS Resilience Centre


'RIM PROGRAM' 2017-2025

 Integrering av Nyanlända

Intensiv svenska • Beredskap för arbetslivet • Omskolning att bygga, förnybar energi, odla egen mat, Akvaponics (Aquaponics) och • Hjälp att hitta ett jobb

Image description

 

Den 1 februari i år var 115 360 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I höstas räknade myndigheten med att handläggningstiden kommer att stiga till 15 månader i år och sedan sjunka så att snittiden blir tolv månader under 2017. Prognosen var då att upp till 107 000 asylärenden kommer att avgöras i år.

Många kommuner kämpar med att ordna bostäder till asylsökande som får uppehållstillstånd. Förra året togs 68 761 flyktingar med anhöriga emot i kommunerna. Prognosen för 2017 var i höstas 79 700. Siffrorna innefattar även dem som ordnar bostad på egen hand.


Samtidigt väntas allt fler behöva återvända till sina hemländer. Oktoberprognosen spådde 28 800 avgjorda återvändandeärenden 2017. Av dem väntades 14 800 återvända frivilligt.

Prognosen för antalet inkomna anhörigärenden under 2017 var i oktober 91 000.

 

                                                                                                                                                             Källa: Aftonbladet

Hur skiljer sig vårt innitativ?

Från vår erfarenhet har vi lärt oss att det finns fyra väsentliga delar i en framgångsrik integrationsprocess:

    • Respekt
    • Acceptans
    • Inkludering
    • Värdighet

Inget av ovanstående faktorer kan köpas med pengar! Integration är en resa som vi färdas sida vid sida, med tålamod och förståelse för varifrån de nyanlända har kommit och vad de upplevt

Klicka för att förstora

'RIM Program' initiativ: Eliminera risken för social utslagning och möjliggör social välfärd"

PROGRAMDOKUMENTATION

Intesiv Svenska språkträning • Beredskap för arbetslivet • Omskolning i snickeri, förnybar energi, odla egen mat • Akvaponics

Image description
Image description
Image description
Image description

First TinyHouse Build - 2015 at Siggberg

TinyHouse Build at new workshop - 2016

Image description
Image description
Image description
Image description

Ceramics Workshop Group - December 2018


Winter Land at the Farm

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description

Ceramics Workshop Group - December 2018

Image description

CERTIFIKAT / INTYG


RIM Programdeltagarna får en "Certificate of Achievement" i slutet av året. Certifikatet är en kontroll av deltagande programmet lärt färdigheter och visar utbildning eller framtida arbetsgivare vad deltagaren har gjort under tiden.

Image description

SUMMARY


"An innovative approach to the problems offered by social dislocation and economic dependence in the migrant community. A relatively inexpensive solution that creates a virtuous cycle of independence, economic contribution, social inclusion and financial benefit to the community.


An "everybody wins" project that reflects all that is best in Swedish society whilst creating a pragmatic model that combats economic turbulence."


Image description

Graham Cull

Co-Founder ISSS

More ISSS Resilience Centre Integration Projects


Active Refugees in the Community


'ARC Project'


2017 - 2019

A co-operation between Finnish & Swedish Partners