ISSS Resilience Centre


'ROR PROGRAM' 2019-2025

'Rehabilitering med Värdighet'

Image description

 VILKA ÄR VI?

 
ISSS Resilience Centre är en organisation, som inte är för vinstsyfte, vilket ger omskolning och beredskap för arbetsliv för deltagare som släppts från någon form av anstalt, fängelse eller frivård. Baserat i Heby och Sala kommun inrättades för att hjälpa till integreringen av nya ankomster med maximal social påverkan.
 
ISSS Resilience Centre fokuserar på att skapa ett hållbart, inkluderande, fjädrande och förberett samhälle som möter utmaningar från det 21: a århundradet genom att omskolas och integreras i arbetsliv och acceptans i samhället. ISSS Resilience Centre stöds av en rådgivande nämnd av företrädare för den offentliga, privata och frivilliga sektorn i både Sverige och Storbritannien. Det är detta partnerskap som gör ISSS Resilience Centre unik, innovativ och ger ett mervärde.

HUR SKILJER SIG VÅRT INITIATIV?


Från vår erfarenhet har vi lärt oss att det finns fyra väsentliga delar i en framgångsrik ehabiliteringsprocess:

    • Respekt
    • Acceptans
    • Inkludering
    • Värdighet

Inget av ovanstående faktorer kan köpas med pengar! Rehabilitering är en resa som vi färdas sida vid sida, med tålamod och förståelse för varifrån de deltagare har kommit och vad de upplevt

Image description
Image description

Innovativa aktiviteter

Image description

'ROR Program' initiativ: Minimerar risken för social utslagning och möjliggör social välfärd"

VAD VI GÖR?
 

ISSS Resilience Centre bedriver snickeri, Tiny-House, aquaponics, inomhus livsmedelsodling, vatten- och markbaserade förvaltningsprojekt, vilket bidrar till att skapa hållbarhet och förbättra lokalmiljön.


Deltagarna i ROR-programmet får praktisk kunskap, träning och stöd samtidigt som de förbereder sig för att återvända till ett framtida arbetsliv.
 

Image description
Framgång är vår vision


De förvärvar kunskaper och färdigheter genom att arbeta tillsammans med vårt team och samarbetspartners, som är kvalificerade att arbeta med NEET's, före detta kriminella och frivårds deltagare. Potentiella anställnings möjligheter med partnerorganisationer och söker den bredare arbetsmarknaden för varje deltagare och vi arbetar med dem för att nå detta mål från början.

PROGRAMDOKUMENTATION

Image description

Odla egen mat

Image description

Närradiostationen

Image description

INDIVIDUELL VÄGLEDNING


Varje deltagare har möjlighet till "One to One" vägledning och diskussioner med sin tilldelade teamledare för att möjliggöra tidig identifiering av potentiella utmaningar och problem. Detta hjälper oss att se till att den valda programkanalen fortfarande är ett lämpligt val för deltagaren. Varje deltagare har ytterligare möjligheter för utveckling med lokala företag i slutet av sin tid med ISSS Resilience Centre.

OMSKOLNING OPTIONER

Alternativ för våra ROR-deltagare inkluderar, men är inte begränsade till:
 
• Snickeri - 'Tiny-House' byggprojekt, musikinstrument och möbler
• Akvaponics & Hydroponics - inomhus livsmedelsodlingssystem
• Närradiostation - sändning, presentation och produktion
• Trädgårdsarbete miljöprojekt och förnybar energi projekt

 

CERTIFIKAT / INTYG


ROR Programdeltagarna får en "Certificate of Achievement" i slutet av året. Certifikatet är en kontroll av deltagandens program, lärda färdigheter och visar utbildning eller framtida arbetsgivare vad deltagaren har gjort under tiden.

Image description

SUMMARY


The ROR Program is an innovative approach to reconciliation and rehabilitation, engaging those who find themselves on the fringes of society due to previous criminality and / or antisocial behaviour. We offer the skills to help develop the mind-set of participants to enable re-entry to the work place and provide the opportunity to lead a meaningful and purposeful life. We treat our participants with dignity and sensitivity and deliver our program by employing not only individuals with the education, experience and competence that is necessary but also ex-offenders who have already benefited from working with us.


Two famous American quotations reflect our ambition to imbue our clients with the desire to succeed:


"Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently." Henry Ford

"Every moment wasted looking back, keeps us from moving forward." Hillary ClintonImage description

Graham Cull

Co-Founder ISSS

Läs mer om andra ISSS Resilience Centre projekt och program


Active Refugees in the Community


'ARC Project'


2017 - 2019

A co-operation between Finnish & Swedish Partners