ISSS Resilience Centre


SÄKERHET i SKOLOR -Riskhantering och krisberedskap

 


"Barn förtjänar att vara trygg och säker.

Det är deras rättighet och VÅRT ansvar"

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Fas I Avslutat: Säkerhets- och riskbedömningsrapport färdigställdes och levererades den 13 nov 2012 till en skola i Heby Kommun. Slutsatserna och rekommendationerna i rapporten är en viktig indikator på att åtgärder krävs för att garantera välbefinnandet hos barn i skolor över hela landet.

ISSS introducerade "Säkerhets- och Trygghetsbetyg" för skolor i Sverige den 1 november 2012. Grundad på en riskanalys, skolornas förhållningssätt beträffande säkerhet och trygghet och de risker som kräver lindring ger "ISSS Säkerhets- och Trygghetsbetyg” föräldrarna ett underlag för att förstå sina barns säkerhet och trygghet i skolan.
 
Projektets Fas II fokuserar på att regionalt och nationellt uppmärksamma och sprida kunskap och ta fram interna processer för skolor för genomförande av rutiner och metoder för att garantera säkerheten och tryggheten för barn i skolmiljön med hjälp av projektets pilotfall, genomfört i fas I.

Genom att tillhandahålla de resultat och stöd för uppbyggnation av kapacitet för utvalt pilotfall (skola), syftar projektet till att minska riskerna för att barn, lärare och personal . Projektmetodiken och resultaten bör vara repetitiva/implementerbara nationellt.

 
Image description
Image description
Image description