ISSS Resilience Centre


VINDKRAFT & ENERGI
Små och medelstora vindkraftverk

 

Image description

VINDKRAFT & ENERGI
Hem & småföretag

Specifikationer, Beskrivningar och priser

 

Att tänka på när du väljer en förnybar energikälla
för ditt hem eller företag:

• Hur mycket energi använder du?
• Hur mycket energi vill du generera?
• Energieffektivisering av din bostad?
• Energilagring, elnätanslutet eller båda?
• Integrerad energilösning - solpaneler?
• Finns det tillräckligt med vind för en turbin?
• Vilken typ av vindkraftverk?
• Vilken typ av solpaneler?
• Vem kommer att installera systemet lösningen?

Innan du börjar:

 

Om du funderar på att installera ett system för att skapa din egen värme, se till att ditt hem är så välisolerad som det bara kan vara så att ditt värmeproducerande system kan effektivt resultera i maximalt effekt.

Vindkraftverk som används för att generera elektricitet kommer i en mängd olika storlekar. Små vindkraftverk, som i allmänhet definieras som inte producerandes mer än 100 kW el, är konstruerade för att installeras på bostäder, bondgårdar och små företag, antingen som en källa till back-up el, eller för att kompensera användningen av elnätet och minska elräkningen.

 

Vind tillgänglighet:

Huruvida att bygga ett vindkraftverk är ekonomiskt lönsamt på ditt hem eller gård beror mycket på kvaliteten på din vindresurs. Generellt, genomsnittliga årliga vindhastigheter på minst 4,0-4,5 m/s (14.4- 16.2 km/t, 9,0-10,2 mph) behövs för ett litet vindkraftverk att producera tillräckligt med el för att vara kostnadseffektiv. En mycket användbar resurs för utvärdering av en plats för sin vindkraftspotential är en vindresurspotentialkarta.


Som den potentiella tillgängligheten, vinden är generellt starkare i höst- och vintersäsonger. En integrerad teknisk lösning rekommenderas starkt, det vill säga en kombination av vind och solpaneler maximerar effektiviteten i ditt förnybara systems elproduktion.

 

När du ska välja ett balanserat förnybar energisystemlösning av vindkraft och solenergi, är det viktigt att beakta den fysiska samt ljudnivå påverkan på den lokala miljön . Det är ofta opraktiskt att installera större vindkraftverk på grund högre ljudnivåer. Tekniken visar högre effektivitet från ”Down wind", bakom monterade vindturbingeneratorer. Den fysiska designen och ljudnivån på Leading Edge Turbines erbjuder en utmärkt lösning som uppfyller alla de ovan nämnda tekniska och miljömässiga frågor.

 

LE-v150 Information & Specifikation

LE-300 Information & Specifikation

LE-600 Information & Specifikation

LE-2000 Information & Specifikation

på Engelska

på Engelska

på Svenska

på Svenska

Avancerad vindkraftverk - Rätt val för dig

Leading Edge Turbines är en brittisk designer och tillverkare av effektiva, tysta och pålitliga vindkraftverk som ger lokal förnybar kraft, över hela världen.

 

Teamet bakom Leading Edge har utformat, tillverkat och installerat vindkraftverk under de senaste 12 åren. Vi förstår "off-grid" system och hur man designar holistiska "off-grid" kraftsystem.

  • · Turbinerna är tillverkade med delar från Storbritannien i högsta möjliga mån. Detta ger oss nära kontroll över hela leveranskedjan. Vårt tillverkningssystem och rutiner är kvalitetssäkrade enligt ISO9001: 2004 med ackreditering från QMS International plc.
  • · Våra produkter har en livslängd på 20 år och vår modulära design teknik underlättar enkel service.
  • · Med endast två rörliga delar på LE-300, LE-600 och LE-2000 har vi minimerat risken för tekniskt haveri. Vår unika design är robust men ändå lätt, vilket möjliggör enkel installation.
  • · Våra produkter levererar den kvalitet som krävs för en prisvärd och konkurrenskraftig kostnad.
  • · Vår "Whispower" vindblad är de tystaste inom marknaden jämfört med andra turbiner av samma kategori.
  • · Flexibiliteten i vår design gör att vindkraftverket kan användas i ett antal olika typer av applikationer, från ”off-grid” bostäder, företag och gårdar till att driva bredbandsutrustning och vägskyltar på avlägsna platser.


Leading Edge Turbiner Ltd har utsett ISSS® som exklusiv distributör i Sverige. ISSS® har tillverkarens fulla stöd för leverans, installation, underhåll och garanti på alla ledande produkter och tekniska lösningar.

Image description

Tillbehör

på Engelska

Ta reda på hur ditt företag kommer att gynnas:


Förnybar Kostnadseffektiv energi

Image description


Kontakta Oss


vind@isss.se


018-8436 232Image description

Vill du bli en ISSS
"Alphagrannar"?

Registrera dig nu och delta i "Alpha-Grannar Program". Under 2014-2015 vi väljer hem och företag som är villiga att lära sig mer om solenergi, vindkraft, avfallsenergi och - och effektivitet avfall.

Vi kommer att installera all utrustning, ge de kunskaper och utbildning. Övervaka och värdera under 6 månaders projekttid.

• Lär dig att bli mer energieffektiva.
• Lär dig att hantera avfall.
• Bli mer motståndskraftig.
• Bli mer oberoende


Kontakta oss idag för mer information -
info@isss.se